Dragi prijatelji,

 

Želimo istaći da kompanija 7elt s najvećom pažnjom brine o vašim ličnim podacima, u potpunosti poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Kako bismo omogućili efikasnu, brzu i savremenu komunikaciju, koristimo mailing liste putem kojih šaljemo e-mail poruke (newsletter) svim prijavljenim korisnicima, što podrazumeva obradu podataka o ličnosti.

U cilju uspešnog vođenja direktnog marketinga, ponude novih proizvoda, obaveštavanja o novostima i aktuelnostima, vršimo obradu vaših ličnih podataka, posebno e-mail adrese.

7elt je odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti, budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada podataka obuhvata prikupljanje, uvid, razvrstavanje i grupisanje radi formiranja relevantne baze podataka, što nam omogućava efikasnu, brzu i modernu komunikaciju s vama.

Naglašavamo da se obrada podataka o ličnosti vrši isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak predstavlja dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje vaše volje, čime dajete saglasnost za obradu podataka o ličnosti koji se na vas odnose.

Vaše unošenje e-mail adrese (putem forme na našem veb sajtu) smatra se jasnom potvrdnom radnjom kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti. Ovim putem potvrđujete da ste upoznati s ovim obaveštenjem i saglasni s njim.

Osobe koje vrše obradu podataka o ličnosti zaposlene su u 7elt i ovlašćene su za tu svrhu.

Davanjem svoje e-mail adrese pristajete da 7elt obrade vaše lične podatke na opisan način i u gorenavedene svrhe.

Imate pravo opozvati svoj pristanak u bilo kom trenutku, nakon čega će 7elt izbrisati sve vaše lične podatke, a vaša adresa će biti uklonjena s mailing liste, te više nećete primati e-mail poruke opisane u ovom obaveštenju.

Osim prava na brisanje podataka, želimo vas informisati da imate i sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.